Logopédus és feladatai

Logopédus az a gyógypedagógus, aki a beszédben akadályozott (beszédhibás, beszéd, hang- és nyelvi zavarban szenvedő) gyermekek és felnőttek ellátására képesített.

Tevékenységének része az egyes logopédiai kórformák vizsgálata.

A zavar típusától, súlyosságától, halmozottságától függően, a társtudományok szakembereinek bevonásával történik a gyermekek kezelése.

 

 

Logopédia fejlesztés területei:

  • Megkésett beszédfejlődés: a normál beszédfejlődés késésében az érési folyamatok elhúzódása, hajlam, környezeti tényezők játszanak szerepet. 18 hó és 3 év között még egyáltalán nem vagy keveset beszél.
  • Beszédzavar: a receptív (értő), az expresszív (kifejező) és az integratív beszédteljesítmények centrális eredetű időleges és strukturális eltérése, ahol az oki tényezők orvosilag nem igazolhatóak.
  • Artikulációs zavarok: részleges vagy diffúz (több hangra kiterjedő) pöszeség.
  • Orrhangzós beszéd: különböző okok miatt a hang színezete megváltozik (pl. veleszületett hasadék esetén).
  • Dysarthria: hangképzési és artikulációs zavarok a beszédben résztvevő idegek megbetegedése vagy pusztulása miatt.
  • Értelmi és/vagy mozgásfogyatékosság miatti beszédproblémák.

 

Logopédiai tanácsadás:

  • dadogás, hadarás
  • Otthoni terápia: 3 év alatti megkésett beszédfejlődésű gyermek és orrhangzósság megjelenésének esetében lehetséges.

Csimborasszó Gyermekközpontban Keresztes Bea és Tóth Klára logopédusok közreműködésével érhető el a foglalkozás.