Tervezett SensoMotoros Tréning

TSMT egy pedagógiai módszer, mely változatos, sok tevékenységet felkínáló, fokozatosan nehezedő feladatsorok végzésével az éretlen idegrendszer szerveződését segíti.

A foglalkozásokon használt eszközök emlékeztetnek a játszóterek világára (bordásfalak, lejtők, hinták, egyensúlyozó eszközök). A mozgásos játékok az egyensúlyrendszer számára nyújtanak ingereket, segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a dominancia kialakulását. A tréningek folyamán javul a gyermekek koncentrációja, a figyelem irányíthatósága, a ritmusérzék és a motoros kreativitás. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik a kommunikációjuk és az anyanyelvi készségeik.

Javasolt:

 • kommunikációs zavarok
 • tanulási, beilleszkedési zavarok
 • figyelemhiány és viselkedészavarok esetén,
 • mozgásban ügyetlen, egyensúlyzavarral küzdő gyermekeknek
 • megkésett vagy eltérő pszichomotoros fejlődésű gyermekeknek
 • koraszülötteknek, ikreknek

 VIZSGÁLATOK

1. Állapot- és mozgásvizsgálat (ÁMV)

Az ÁMV egy olyan vizsgálati módszer, amelynek segítségével a vizsgált személy organikus érettségére kaphatunk objektív, a vizsgálatot végző személytől független választ előre megadott szempontrendszer alapján.

Az ÁMV 5 részterületet vizsgál:

 • Az idegrendszer érettségét
 • A mozgáskoordinációt
 • A testvázlatot és a térbeli tájékozódást
 • A taktilitásra adott reakciókat
 • A ritmus készségeket

A vizsgálat 5 éves kortól vehető fel, egyszerű eszközökkel 30, maximum 50 perc alatt elvégezhető, nem igényel a gyermek részéről semmilyen felkészülést, vagy megerőltető gyakorlatot. Az eredményeket százalékban adja meg, az iskolai beválást prognosztizálja.

2. Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid©)

A LongiKid egy neuro-szenzomotoros teszt, amely képes a fejlődést 3 hónapos kortól - 11 éves korig azonos szempontok mentén követni. Alkalmas a gyermekek mozgásos, kognitív, és figyelmi fejlődésprofiljának jellemzésére, és azonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszeri érési zavar.
A LongiKid© 11 nagyobb területet különböztet meg és 85 megfigyelési szempontot tartalmaz: 1. Vizuális terület 2. Auditív terület 3. Taktilis terület 4. Nyelvi terület (kifejező és befogadó nyelvi készség) 5. Izomtónus 6. Beállító és egyensúlyi reakciók 7. Archaikus reflexek 8. Nagymozgások 9. Finom mozgások 10. Szociális terület 11. Kognitív funkciók.
A vizsgálat 60- 120 percet vesz igénybe életkortól és a gyermek együttműködésétől függően. Írásbeli vizsgálati véleményt adunk a kiértékelést követően.

Mindkét vizsgálathoz egy anamnézis kitöltése szükséges. A szülő minden esetben jelen van a felmérésen. A gyermeknek kényelmes öltözet, benti cipő vagy szandál javasolt. A vizsgálatok alapján tudjuk meghatározni a terápiás munkát.

TERÁPIÁK

 • TSMT I. – egyéni terápia

Nagyobb eltérések, hiányosságok esetén egyéni tornát javaslunk. Ez egy feladatírás és betanítás alkalommal indul, mikor a terapeuta a gyerekkel együtt bemutatja, elmagyarázza és lerajzolja a feladatokat, amit a szülő otthon végez heti 3-5 alkalommal.
A feladatírás után körülbelül 1 hónap múlva egy kontroll időpontot szoktunk javasolni, amikor a szülő bemutatja a feladatsort, megbeszéljük a nehézségeket, javítjuk a hibákat és nehezítjük a feladatokat, ha szükséges. A kontroll után körülbelül 1 hónap múlva új feladatírás következik.
Minimum fél évig kell az egyéni TSMT-t végezni, hogy fejlődést, változást, tünetcsökkentést tudjunk elérni.

 • TSMT II. – csoportos terápia

Enyhébb lemaradás esetén, illetve, ha a gyermek csoportérett, csoportos TSMT - t szoktunk javasolni. Ez heti 2-szer 45 perces torna, maximum 8 fővel. 5 különböző fajta akadálypályát tervezünk a gyerekeknek, 5-6 alkalom alatt kell megtanulniuk az adott mozgás-és beszédsort.

A Csimborasszó Gyermekközpontban Radimeczky Dóra, Habda Zsoltné Bajzek Bernadett, Szekunda Györgyi TSMT terapeuták közreműködésével érhetőek el a vizsgálatok, az egyéni illetve a csoportos foglalkozások.