Oldal kiválasztása
DPT- Dyslexia Prevenciós Teszt
Az iskolást kort megelőző időszak képességfelméréseinek egyik lehetősége

A vizsgálóeljárás célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte nehezíti vagy akadályozza az olvasás és írás információszerző és –közlő szerepének kialakulását. Ha időben azonosítjuk és fejlesztjük az elmaradt területeket, megelőzhetjük, hogy az elsődleges tünetekre rakódjanak a különböző magatartászavarok, viselkedésbeli anomáliák, pszichés problémák és iskolai kudarcok.

A dyslexia- veszélyeztetettség gyanúja 5-6 éves óvodás gyermekeknél merülhet fel, abban az esetben, ha a logopédus a következő jelenségeket tapasztalja:

 • előzetesen megállapított megkésett beszédfejlődés,
 • nehezen induló nyelvi fejlődés,
 • szegényes szókincs,
 • korlátozott beszédmegértés,
 • nehezített verstanulás, rossz kifejezőképesség,
 • szótalálási nehézségek,
 • nehezen javítható, elhúzódó pöszeség, zöngétlenítés, hangátvetések, szótorzítások,
 • negatív audiológiai lelet ellenére gyakori visszakérdezés,
 • motoros ügyetlenség, kialakulatlan vagy keresztezett dominancia,
 • rossz ritmusérzék és dallam-visszaadás, prozódiai elemek hiánya, amuzikalitás,
 • szórt figyelem.

Ha fenti jelzések közül néhány együttesen jelentkezek érdemes elvégezni az előrejelző tesztek valamelyikét, szükség esetén pedig ezt a részletesebb tesztet (DPT). Így nem maradnak figyelmen kívül azok a gyermekek sem, akikkel nem foglalkozik logopédus.

A vizsgálat optimális időpontja a nagycsoportba lépés pillanata, így 1 év marad az elmaradt területek fejlesztésére (dyslexia prevenciós foglalkozások).

Vizsgált területek

1. Beszéd vizsgálata
– spontán beszéd
– szókincs
– összefüggő beszéd
– relációs viszonyok megértése
– relációs szavak használata
– dysgrammatizmus
– beszédhibák vizsgálata
– nehéz szavak utánmondása

2. Fogalomalkotás

3. Különbségek megfogalmazása

4. Önálló vers- vagy mesemondás

5. A hallási differenciáló- képesség vizsgálata

6. A térbeli tájékozódó-képesség vizsgálata

7. A dominancia megállapítása a kéz, szem, láb vonatkozásában

8. A vizuális emlékezet vizsgálata

9. Vizuális minta követése

10. Az auditív emlékezet vizsgálata

11. A vizuális percepció vizsgálata

12. A mozgás megfigyelése

13. Ritmusérzék vizsgálata

14.Rajzvizsgálat

Ha a részképesség-zavarokra a nagycsoport végén derül fény, érdemes még egy évet óvodában tartani a gyermeket és intenzív ellátásban részesíteni. Ha az iskolai kudarcok miatt figyelünk fel a problémákra, akkor az iskolai haladással párhuzamos végezhető a logopédiai terápia.

A vizsgálatra Keresztes Beáta és Tóth Klára logopédusok várják a gyerekeket.

Foglalj időpontot

Időpontot foglalok

Ha időpontot szeretnél foglalni, akkor kattints a fenti ikonra.

Időpontot kérek

Ha időpontot szeretnél foglalni, de még további kérdéseid vannak, akkor kattints a fenti ikonra.

Kapcsolat

Ha csak érdeklődni szeretnél, akkor a fenti ikonra kattintva tudod felvenni velünk a kapcsolatot.

Támogassa a Csimborasszó Alapítványt!
Időpontfoglalás a Schaeffler Savaria Kft. dolgozói részére
Időpontfoglalás a TDK Hungary Components Kft. dolgozói részére
Időpontfoglalás a MAM-Hungária Kft. dolgozói részére