Oldal kiválasztása

Készen áll az iskolára? Mikortól iskolaérett egy gyermek?

2019-ben bevezetett törvénymódosítás alapján minden augusztus 31.-ig  6. életévét betöltött gyermek automatikusan iskolaérettnek bizonyul, ami nagyban megnehezíti a gyermekek iskolai beválását. A szülőnek lehetőségében áll tankötelezettség alóli felmentést kérni az oktatási hivatal honlapján keresztül, melyben számos dokumentummal kell alátámasztaniuk, hogy gyermekük nem kellően érett az iskola megkezdésére.

Az iskolaérettség nem pusztán a gyermek kognitív területen való érettségét (okosságát, intelligenciáját) követeli meg, hiszen egy 6 éves gyermeknek fizikai, pszichés és szociális szempontból is egyaránt képesnek kell lennie az iskola elvárásainak való megfeleléshez.

Az iskolaérettség a gyermek teljes személyiségét vizsgája, melynek megállapításában érdemes nem csak az iskolaérettség vizsgálati eredményére hagyatkozni, hanem az óvodapedagógus és esetlegesen a gyermek fejlesztésén dolgozó szakemberek segítségét is kérni.

Minden gyermek más és más, önálló személyiség, ezáltal a fejlettségük sem egyenesen arányos az életkorukkal, máskor tanulnak meg felállni, járni, beszélni, biciklizni…. Az iskolaérettség elérése sem kivétel ez alól vannak gyermekek, akik hamarabb és vannak, akik később érik el a megfelelő fejlettséget. De fontos annak is tudatában lennünk, hogy ebben az életkorban 1 év alatt jelentős fejlődésen képesek keresztülmenni, megfelelő feltételek, fejlesztések között.

Számos gyermek érkezik hozzánk iskolakezdés előtt Longikid, illetve logopédiai felmérésre. Mely vizsgálatok alapján kiderül, hogy bár a gyermekek elmaradásokkal küzdenek bizonyos képesség területeke, de az elmaradás mértéke célzott fejlesztéssel akár hónapokon belül behozható, és ezzel segíthető a sikeres iskolai beválás. Ilyen esetekben bizonyos területek „finomhangolására” van csupán szükség ezekben az esetekben segít a TSMT és a Logopédiai ellátás is.

Melyek ezek a kritériumok?

Fizikai alkalmasság területén fontos megemlítenünk az ép hallás, látás szerveket, megfelelő testi méretek elérését, (Kb. 120-130 cm magasság, és 20-22 kg testsúly), megfelelő erőnlét mely alkalmas a napi 5-6x-i 45 perces tanórákon történő padban üléshez. Elengedhetetlen a vázizomzat és a vállövi rész erőnléte.

Elemi – nagy- finommozgások összerendezettsége, mely az idegrendszer hálózatos rendszerébe ad betekintést, összerendezetlenségük a gyermek idegrendszeri éretlenségére utalhat. Megfelelő egyensúlyérzék, jobb-bal dominancia kialakulása, grafomotorika, keresztcsatornák kialakulása melyek elengedhetetlenek a szabályos, lendületes , praktikus ceruzafogás kialakulásához, szép külalakhoz, írástanuláshoz.

Pszichés alkalmasság, talán a legkönnyebben megállapítható. Az a gyermek, akit sokat foglalkoztat az iskola kérdése, szívesen játszik fejlesztő játékot, old meg játékos feladatokat (kialakult feladattudata, feladattartása), fontosnak találja a pedagógus, édesanyja véleményét produktumaival, képességeivel kapcsolatban, saját bevallása szerint is várja az iskolát lényegében pszichésen alkalmas az iskolára. Az a gyermek, akit inkább a játék érdekel nem feladatorientált, nem tud megülni 20 percig, még nem érett pszichésen az iskolára.

Fontos pszichés készség továbbá a kudarctűrés kialakulása, impulzusgátlás, monotónia tűrés. Többlépcsős utasítások elvégzésére, és önálló feladatvégzésre képes, szabálytudata kialakul.

A szociális érettség kialakulása az úgynevezett „Covid generáció” számára jelenleg a legfontosabb kérdéskör, hiszen a megfelelő baráti kapcsolatok kialakítása a közösséghez való tartozás érzése ebben az életkorban rendkívül fontos terület a gyermekek megfelelő fejlődése szempontjából. Az iskolaérett gyermek képes társas kapcsolatok kialakítására, ismeri és betartja a szokás-szabályrendszert, együttműködő társaival és a felnőttekkel, érzelmeit verbálisan is képes megfogalmazni, mer és tud segítséget kérni a pedagógustól.

A 6 éves gyermek kognitívan az intézményes és otthoni nevelés hatására e területen rengeteg készségre és képességre tett szert. Ismeri személyes adatait, saját, testén térben, síkban jól tájékozódik. Képes soralkotásra, sorritmus kivitelezésére, képes iránykövetésre, megfelelően érzékeli a rész egész viszonyokat (gestalt-látás), Alak-háttér látása megfelelően fejlett. Szem-kéz, szem -láb koordinációja megfelelő.

Beszéde tiszta érthető, beszédértése, beszédészlelése fejlett. Összefüggések felismerésére képes, jó emlékezettel rendelkezik, ok-okozati összefüggéseket képes megállapítani, 10-es számkörben jól eligazodik, figyelme, koncentrációja hosszan fenntartható.

Készítette: Schmidt-Frigy Lilla, TSMT terapeuta

Támogassa a Csimborasszó Alapítványt!
Időpontfoglalás a Schaeffler Savaria Kft. dolgozói részére
Időpontfoglalás a TDK Hungary Components Kft. dolgozói részére
Időpontfoglalás a MAM-Hungária Kft. dolgozói részére