Oldal kiválasztása

Szociális készségek fejlesztése korai életkorban

Az ember társas lény, és az idegrendszer éréséhez bizony jelentősen hozzájárulnak a társas kapcsolatok, és ezek kialakításának képessége. Kisgyermekes szülők gyakran jelzik, hogy azt érzik, már „kevesek” a gyermek számára, de szeretnék a korai életkort még gyermekükkel meghitten, otthoni környezetben megélni, nem akarják a kicsivel elkezdeni a bölcsődét. Mi a teendő ilyenkor?

A gyermekek a szociális kompetenciáikat tanulás, megfigyelés, tapasztalatszerzés útján sajátítják el. Először a szülőktől, majd az egyre tágabb környezetükből. Minél tágabb ez a környezet, annál több tapasztalatot szerez általa a kisgyermek, tehát a kompetencia folyamatosan érik. Minél gyakoribb a pozitív megerősítés a gyermek számára az adott szociális helyzetben, annál inkább beépül az adott viselkedés minta, és adott helyzetben egyre többször tudja majd előhúzni tarsolyából. Kezdetben a kortárscsoporti kapcsolatok kialakításában fontos szerepe van a szülőnek, felnőtteknek, hogy „konfliktus” helyzetekben segítsenek a gyermeknek lavírozni, megfelelő mintát nyújtani, átsegíteni őt.

Érdemes minél korábbi életkorban a különféle fejlesztő csoportos foglalkozások látogatása, melyeken a gyermek a szülővel vesz részt. Fejlesztő zenés, mozgásos foglalkozások lehetőséget adnak a kortárs kapcsolatok kialakítására, szociális kompetenciák fejlesztésére, és verbális, motoros területeken való fejlesztésre is.

Ezen területek érésére is jó lehetőség lehet kiscsoportos tornáinkon: 6 hónapostól a 3 éves korig:

https://csimborasszo-haz.hu/gyermekek-kategoria/korcsoportos-tornak-3-eves-korig/

Schmidt-Frigy Lilla

Támogassa a Csimborasszó Alapítványt!
Időpontfoglalás Schaeffler Savaria Kft. dolgozói részére
Időpontfoglalás TDK Kft. dolgozói részére